Quang Huy

Personal Trainer

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy về fitness giúp nhiều học viên giảm mỡ , tăng cơ

Skills

 • Fitness Consultation
 • Professionals
 • Full Cardio
 • Conditioning
 • Sports
 • Consultation
 • Zumba
 • Nutrition
 • Spin
 • TRX
 • Fitness Consultation

Thức tỉnh đi!

Thách thức chính bản thân bạn ngay hôm nay

Jab - Jab - Cross ... ..

Mạnh mẽ - Hiên ngang tung đòn đánh bằng cơ thể và tinh thần thép của bạn

"Nghiêm khắc với chính mình - khoan dung với kẻ khác chính là bước đường tiến tới thành công "