Hoàng Thắng

Personal Trainer

– Huy chương bạc bộ môn thể dục dụng cụ

– Kinh nghiêm: Chuyên giảng dạy Crossfit

Skills

  • Fitness Consultation
  • Professionals
  • Full Cardio
  • Conditioning
  • Sports
  • Consultation
  • TRX
  • Fitness Consultation

Thức tỉnh đi!

Thách thức chính bản thân bạn ngay hôm nay

Jab - Jab - Cross ... ..

Mạnh mẽ - Hiên ngang tung đòn đánh bằng cơ thể và tinh thần thép của bạn

"Nghiêm khắc với chính mình - khoan dung với kẻ khác chính là bước đường tiến tới thành công "